ΛΕΜΦΙΚΟ ΜΑΣΑΖ:  Η πρεσοθεραπεία αποτελεί θεραπευτική μέθοδο που παρουσιάζεται ως εναλλακτική στην λεμφική χειρομάλαξη. Βασίζεται στην πίεση που ασκείται στα πόδια, την κοιλιά και τα χέρια με στόχο την ενεργοποίηση της αιματικής κυκλοφορίας και κατά συνέπεια συμβάλει στην απορρόφηση του οιδήματος και των υγρών στους ιστούς.